Kontakty

Plicní ordinace – MUDr. Jiřina Jakešová
Na Burince 132
342 01  Sušice III
IČO  48352080
Telefon pro objednávání    +420 376 528 973
E-mail    jirina.jakesova@centrum.cz

Ordinační hodiny
Před návštěvou lékaře je potřeba se předem OBJEDNAT.

po 08:00-12:00 13:30–16:00
út 08:00-12:00 13:30–16:00
st
čt 08:00-12:00 13:30–16:00

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  –  111
Vojenská zdravotní pojišťovna  ČR  –  201
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR  – 211
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna  –  205
Oborová pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  –  207

Ceník za poskytnutí nadstandardních zdravotních služeb

Ceny za výkony prováděné na vlastní žádost v TRN ambulanci Sušice .
Vyšetření na vlastní žádost / 1200 Kč
Spirometrické vyšetření / 500 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu / 100 Kč

Kde najdete moji ordinaci

Moji ordinaci najdete v ulici Na Burince  č. 132 v Sušici.

Ze směru od Kolince pojedete po silnici č. 187 přes Kašovice a Hrádek. Na rozcestí Hrádek Odolenov odbočíte vlevo a pokračujete po ulici Hrádecká směr Sušice, míjíte čerpací stanici Shell, přijedete k hlavní silnici Nádražní, na kruhovém objezdu odbočíte vpravo a pokračujte po ulici T.G. Masaryka, vpravo Sokolovna, za ní křižovatka, kde odbočíte vlevo a pokračujete po nábřeží Karla Houry, po pravé straně Muzeum Šumavy, za ním na světelné křižovatce odbočte vlevo, přejedete přes most řeku Otavu, na třetí křižovatce odbočte vlevo do ulice Nužetická. Příští křižovatku odbočíte opět vlevo a jste v ulici Na Burince. Ve třetí budově po levé straně je moje ordinace, zde zaparkujete a jste na místě.

Ze směru od Petrovic u Sušice pojedete po silnici č. 171 přes Františkovu Ves, Dolní Staňkov a Červené Dvorce. Do Sušice přijíždíte po ulici Volšovská, po levé straně čerpací stanice Orima, po pravé straně koupaliště, zimní stadion, po levé straně nákupní středisko COOP, zde odbočte vpravo a na světelné křižovatce opět vpravo, přejedete přes most řeku Otavu, na třetí křižovatce odbočíte vlevo do ulice Nužetická, míjíte Pivovar u Švelchů, za ním odbočte vlevo, na příští křižovatce opět vlevo a jste v ulici Na Burince, ve třetí budově po levé straně najdete moji ordinaci.

Ze směru od Rejštejna a Kašperský Hor jeďte po silnici č. 169 směr Dlouhá Ves a Sušice, kam přijíždíte po ulici Dlouhoveská. Za autobusovou zastávkou, na křižovatce ve tvaru Y, odbočte vpravo, po levé straně Restaurace Bouchalka a Pivovar U Švelchů, za ním odbočte vlevo a na další křižovatce odbočíte opět vlevo a jste v ulici Na Burince. Moji ordinaci najdete po levé straně, ve třetí budově, kde můžete i zaparkovat.

Od Dražovic a Podmokel pojedete po silnici č. 171, do Sušice přijíždíte po ulici Chmelenská, na křižovatce ve tvaru Y odbočíte vpravo a pokračujete po ulici Palackého, odbočíte vlevo do ulice Pod Nemocnicí, vpravo Základní škola, vlevo nemocnice Sušice, za ní na křižovatce odbočte vpravo a jste v ulici Na Buriance, to už se blížíte k mojí ordinaci, kterou najdete po levé straně, třetí budova a jste v cíli.