Spirometrické vyšetření

Jde o základní funkční vyšetření, které slouží k určení základního léčebného postupu při onemocnění plic a průdušek. Vyšetření se provádí v sedě, ve vzpřímené poloze. Pacientovi je vložen náustek mezi zuby, dále se nasadí nosní klips. Vyšetření se provádí opakovaně a naměřené hodnoty se zaznamenávají do tzv. spirometrické křivky. Toto vyšetření podstupují lidé, kteří trpí kašlem, dušností, bolestí na hrudi nebo nedostatkem dechu při zátěži. Vyšetření mohou bez obav absolvovat děti  i starší populace. V dětském věku je možné za pomoci spirometrie objektivně posoudit vývoj plic, případně poruchy na jejich objemu nebo průchodnosti. Toto vyšetření pomůže odhalit i poruchy menšího rozsahu a pak je možné začít s léčbou co nejdříve. Spirometrie také hodnotí následky po zápalu plic, zánětu podhrudnice, poranění hrudníku, poškození plic škodlivinami apod. Je rovněž vynikající metodou pro posouzení účinku léků, úspěšnosti léčby nebo úspěšnosti rehabilitačního programu. Nezastupitelné místo má i při včasné diagnostice nemocí z povolání, může zachytit první známky poškození plic při vykonávání práce a zabránit u pracovníků šíření plicních chorob, tím, že budou přeřazeni na jinou práci.

Doporučení:

Spirometrické vyšetření by měli absolvovat ti, které trápí vleklý kašel a pociťují jakékoliv zhoršení dechu při námaze i v klidu, při pocitu tísně nebo bolesti na hrudníku.