Vyšetření plic

Při vyšetření plic a hrudníku na RTG se ze snímku dá zjistit, zda jde o zánětlivá onemocnění plic, případně jinou plicní nemoc. Rentgenologické vyšetření plic je jedním ze základních vyšetření, kdy je získán přehledný snímek plic, boční snímek plic a hloubkový snímek plic.

Dále se provádí výpočetní tomografie CT, která lépe umožňuje určit rozsah poškozené tkáně, dovoluje vyšetřit mezihrudí, plicní cévy, uzliny, podhrudnici a další. V některých případech je nutné provést u pacienta magnetickou rezonanci, která pro něj představuje pouze malou zátěž. Využívá se k posouzení procesu v hrotech plic a v sousedství páteře a bránice.

Pomocná laboratorní vyšetření

Tato vyšetření mají pouze podpůrný význam v diagnostice plicních onemocnění a slouží především k zachycení vedlejších účinků léčby nebo k doplnění obrazu průběhu nemoci. Patří sem například krevní obraz, sedimentace, běžná biochemická vyšetření krve a moče.